TruStone logo
TrueStone logo
TruStone logo

TruStoneInternationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verantwoordelijk ondernemen

Binnen Den Hollandsche Gedenktekens vinden we het belangrijk om op onze gedenktekens op een duurzame en toekomstbestendige manier te vervaardigen. Via onze beleidsplanning worden jaarlijks nieuwe stappen gezet om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Ook is Den Hollandsche actief aanbieder van Circle Stone gedenktekens. Dit zijn gedenktekens die al op een begraafplaats hebben gestaan, en vanwege hun duurzame karakter volledig gerecycled kunnen worden.

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen voor nieuwe gedenktekens op duurzame wijze plaatsvindt. Wij kopen het natuursteen direct in bij fabrieken waar we een jarenlange samenwerking mee hebben. De fabrieken werken samen met groeves die regelmatig bezocht worden. Ook wordt bij zowel de fabriek als bij de groeven met regelmaat onaangekondigde inspecties uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiedienst.

Beleidsverklaring

Om richting te geven aan ons beleid ten aanzien van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij onze basisprincipes vastgelegd in een beleidsverklaring. Deze wordt jaarlijks herzien met nieuwe inzichten.

Beleidsverklaring (pdf)

Code of Conduct

Den Hollandsche Gedenktekens hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. Met behulp van deze gedragscode verklaren en verplichten wij onszelf, en onze leveranciers, om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. Leveranciers verplichten zich bijvoorbeeld zich geen gebruik te maken van kinderarbeid of gedwongen arbeid, en daarnaast dienen maatregelen genomen te worden om de milieu impact verder te verkleinen.

Code of Conduct (pdf)

Internationaal Convenant TruStone

Den Hollandsche Gedenktekens is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij periodiek een zogenoemd due diligence proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we daartegen maatregelen. Meerdere malen gedurende het jaar zijn we betrokken bij kennissessies en dialoogsessies waarbij inhoudelijk tools geboden worden om de slagvaardigheid te verhogen. Jaarlijks brengen wij verslag uit over onze ontwikkelen aan het secretariaat van TruStone, onderdeel van de Sociaal Economische Raad (SER).

Voortgang – Plan van Aanpak 2022/2023

Als onderdeel van ons commitment aan TruStone werken wij gedurende het jaar acties uit die we hebben vastgelegd in ons plan van aanpak. Via de link hieronder is ons plan van aanpak in te zien, en geven we transparant weer welke risico’s in kaart hebben gebracht, en de manier waarop we actie ondernemen.

Plan van aanpak (pdf)